Elizabeth R. Bennett Scholarship in Mathematics

The Elizabeth R. Bennett Scholarship, established in 1972, is the Department's "junior" award. It is usually given to students at the Sophomore or Junior level and serves as a gateway to "senior" awards such as the Most Outstanding Major Award or the Brahana Prize. Many recipients of those latter awards started out by earning the Bennett Scholarship.

2018
Weiru Chen

2017
Junghyun Hwang
Yingying Ren
Qile Zhi

2016
Zhaodong Cai
Qingci An
Yayu Zhou
Yun Xie

2015
Devin Akman
Chris Formosa
Haidong Gong
Keran Huang
Jing Mu
Yiming Peng
Lenin Sandoval
Yuliya Semibratova
Yunsi Wang
Konrad Wrobel

2014
Muye Chen
Yuxi He
Wentian Huang
Feng Liang
Arun C. Madappat
Jesse Tu
Matthew T. Welch
Ellizabeth Wortman

2013
Jiachuan Chen
Yiwang Chen
Warren D’Souza
Daniel Hirsbrunner
Feng Liang
J.D. Quigley

2012
Brian Freidin
Daniel Hirsbrunner
Weixi Liu
Abby Popejoy
Hengzhi Shao
Yang Song
Matthew Waechter

2011
Jonathon Graven
Lingkun Lu
Guangyan Shi
Jessica Yeh
Ruoshui Zhang

2010
David Dosher
Sakulbuth Ekvittayaniphon
Lauren Onderisin
Yi Zeng

2009
Justin Kopinsky
Ainul Shafiqah Shafie
Kenneth Stalkfleet
Stephen W. Theis

2008
Ridhima Handa
Michael Nasti
Brent Nelson

2007
Adam Hughes
Yui Hei Alfred Au

2006
David Grayson
Jack Scheff

2005
Maria Boca
Ian Shipman