People in Fall 2017 IGL Projects

Student Scholars
Eben Arnold
Martin Bantchev
Kyle Begovich
Pranav Bhardwaj
Nathaniel Bleier
Eden Brewer
Yubo (Mark) Cao
Weiru Chen
Xinxin Chen
Anna Chlopecki
Tanner Corum
Julia Derdena
Yizhen Ding
Chenyu (Stephen) Fan
Kexin Fang
Anthony Fontana
Shuo (Lucas) Gong
Erik Joan Hernandez
Ashley Hill
Yichia (Daniel) Huang
Sung Jib Kim
Daniel Klovsky
Yiyang Kong
Jared Krandel
Alexander Layton
Xun Lin
Rui Liu
Xiaohan Liu
Ziwei Liu
Mirna Ljevar
Jiayin Lu
Zhuoran Lu
Cora McVey
Ruoyu Meng
Ben Norton
Tejo Nutalapati
Yuxuan Ren
Dongjun Seung
Kavita Srinivasan
Xuzhi Tan
Haoyu Wang
Linchen Wang
Yanbing Wang
Ziying Wang
Jiaying Wu
Jianfeng Xia
Ziqin Xiong
Wenting Xu
Zhenqin Yuan
Zhi Zeng
Jianxiong (Eric) Zhao
Alan Zhou
Jiamin Zhong
Jiahao Zhu

 

Research Team Leaders
Erin Caulfield
Dong Dong
Li Gao
Deborshi Goswami
Sarah Harris
Rachneet Kaur
Stefan Klajbor
Michelle Leung
Junxian Li
Wen-Chun Liu
Sathwik Madhusudhan
Daan Michiels
Ruth Luo
Travis Nell
Sai Tanushree Nori
Hadrian Quan
Vipul Satone
Joel Villatoro

Faculty Mentors
Bethany Anderson
Manuel Hernandez
Philipp Hieronymi
A J Hildebrand
Aimo Hinkkanen
Marius Junge
Ely Kerman
Rich Sowers
Ken Stolarsky
Jeremy Tyson
Erik Walsberg
Dan Work

Spring 2018 | Fall 2017 | Summer 2017 | Spring 2017 | Fall 2016 | Spring 2016 |