University Fellowship

Recipients

2001-2002
Michael Bush
Song Heng Chan
Thomas Kuhnt
Rekha Santuanam
T.V. Selvakumaran
Kwang Shin
Soroosh Yazdani

2002-2003
Salih Azgin
Thomas Cooney
Ciprian Demeter
Elizabeth Denne
Friedrich Littman
A. Martin-Pizarro
Lucas Sabalka
Adrian Iordache

2003-2004
Heekyoung Hahn
Youngsoo Kim
Jung Jin Lee
Jinjia Li
Qi Liu
Dominika Polkowska

2004-2005
Shivi Bansal
Younjin Kim
Dominika Polkowska
Ida Svejdarova
Chunlin Wang
Qingquan Wu

2005-2006
Shivi Bansal
Jae-Seong Cho
Sun Kim
Alexandra Seceleanu
Maosheng Xiong
Feng Zhang

2006-2007
Sylvia Carlisle
Timothy Kilbourn
Byungchan Kim
Sun Kim
Qi Liu
Maciej Malicki
Ana Marie Popa
Zhengwei Sun
Maosheng Xiong
Daniel Zaharopol

2007-2008
Jesse Beder
Michael Dewar
Caleb Eckhardt
Byungchan Kim
Kunwoo Kim
Jana Marikova
Zhengwei Sun
Hehui Wu

2008-2009
Dimitrios Koukoulopoulos
Aleksandra Kwiatkowska
Anton Lukyanenko
Artan Sheshmani
Jin Hyung To

2009-2010
Desmond Cummins
Michael Dewar
Kunwoo Kim
Sun Kim
Radoslav Kirov
Daniel Lior
Artan Sheshmani
Jonah Sinick
Kostyantyn Slutskyy
Hehui Wu

2010-2011
Jane Butterfield
Rosona Eldred
Mee Seong Im
Fang-Kai Jao  
Mohit Kumbhat
Suil O
Patrick Reynolds
Alexandra Secleanu
Jonah Sinick
Khang Tran
Boonrod Yuttanan

2012-2013
Ioannis Konstantoulas
Qiang Zeng

2013-2014
Dominic Searles

2014-2015
Hong Liu
Elyse Yeager

Spring 2017
Sneha Chaubey
Eliana Duarte

2017-2018
Hao Sun
Li Gao